Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1373/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc