Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1190 al Comisiei din 11 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 în ceea ce privește deducerile din cotele de pescuit alocate Spaniei pentru anul 2019