Sag C-658/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederlandene) den 7. december 2015 — Robeco Hollands Bezit NV m.fl. mod Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)