Mål C-689/19 P P: Överklagande ingett den 18 september 2019 av VodafoneZiggo Group BV av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 9 juli 2019 i mål T-660/18, VodafoneZiggo Group BV mot kommissionen