Zadeva C-689/19 P: Pritožba, ki jo je VodafoneZiggo Group BV vložila 18. septembra 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2019 v zadevi T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Komisija