Kawża C-689/19 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2019 minn VodafoneZiggo Group BV mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-9 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-660/18, VodafoneZiggo Group BV vs Il-Kummissjoni