Дело C-689/19 P: Жалба, подадена на 18 септември 2019 г. от VodafoneZiggo Group BV срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 юли 2019 г. по дело T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Комисия