Zadeva T-41/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije nume – Prejšnja besedna znamka Evropske unije numederm – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)