Vec T-41/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie nume – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie numederm – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)