Cauza T-41/19: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative figurativă nume – Marca Uniunii Europene verbală anterioară numederm – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)