asia T-41/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.10.2019 – MSI Svetovanje v. EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin nume rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-sanamerkki numederm – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)