Skriftlig forespørgsel P-1129/05 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Træfældningstilladelse i habitatområde