Sag T-566/19 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. september 2019 – Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen (Begæring om foreløbige forholdsregler – statsstøtte – forlængelse af fristen – ingen interesse)