Věc T-566/19 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 13. září 2019 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland v. Komise („Návrh na nařízení předběžného opatření – Státní podpora – Prodloužení lhůty – Neexistence právního zájmu“)