Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų techninių ir kontrolės priemonių Skagerako sąsiauryje, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98 ir Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008