Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/151, annettu 4 päivänä helmikuuta 2020, Pediococcus acidilactici CNCM I-4622:n hyväksymisestä emakoita lukuun ottamatta kaikkien lihan tuotantoon tai siitoseläimiksi tarkoitettujen sikaeläinten, kaikkien lintulajien, kaikkien kalalajien ja kaikkien äyriäisten rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 911/2009, (EU) N:o 1120/2010 ja (EU) N:o 212/2011 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 95/2013, (EU) N:o 413/2013 ja (EU) 2017/2299 kumoamisesta (hyväksynnän haltija Danstar Ferment AG, jota edustaa unionissa Lallemand SAS) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)