Дело T-172/06: Определение на Първоинстанционния съд от 26 юни 2008 г. — Expasa/СХВП — Gallardo Blanco (H)