Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7778 – Vattenfall/ENGIE/GASAG) (Besedilo velja za EGP)