Регламент (ЕС) № 354/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци