2013/341/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wysokosprawnego alternatora Valeo ( „Valeo Efficient Generation Alternator” ) jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO 2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 Tekst mający znaczenie dla EOG