Zadeva C-2/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Riigikohus – Estonija) – Kazenski postopek zoper A. P. (Predhodno odločanje – Okvirni sklep 2008/947/PNZ – Vzajemno priznavanje sodb in pogojnih odločb – Področje uporabe – Sodba, s katero je izrečena pogojna kazen zapora – Spremljevalni ukrep – Obveznost nestoritve novega kaznivega dejanja – Pravno določena obveznost)