Cauza C-2/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 martie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Riigikohus – Estonia) – Procedură penală privind pe A. P. (Trimitere preliminară – Decizia cadru 2008/947/JAI – Recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor de probațiune – Domeniu de aplicare – Hotărâre judecătorească prin care se pronunță o pedeapsă privativă de libertate cu suspendare – Măsură de probațiune – Obligația de a nu săvârși o nouă infracțiune – Obligație de origine legală)