Lieta C-2/19: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 26. marta spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret A. P. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pamatlēmums 2008/947/TI – Spriedumu un probācijas lēmumu savstarpējā atzīšana – Piemērošanas joma – Spriedums, ar ko piespriests nosacīts brīvības atņemšanas sods – Probācijas pasākums – Pienākums neizdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu – Tiesību aktos paredzēts pienākums)