Asia C-2/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.3.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Riigikohus – Viro) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on A. P. (Ennakkoratkaisupyyntö – Puitepäätös 2008/947/YOS – Tuomioiden ja valvontapäätösten vastavuoroinen tunnustaminen – Soveltamisala – Tuomio, jossa määrätään ehdollinen vapausrangaistus – Valvontatoimenpide – Velvollisuus pidättäytyä uuden rikoksen tekemisestä – Lakiin perustuva velvollisuus)