Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2004 af 31. marts 2004 om fravigelse for 2004 af forordning (EF) nr. 1518/2003 for så vidt angår datoerne for udstedelse af eksportlicenser inden for svinekødssektoren