Komisjoni 10. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) 2018/1922 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) parandus (ELT L 319, 14.12.2018)