Oznámenie o úprave niektorých súm stanovených v smernici o zaistení podľa inflácie