Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & Co Group/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)