Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group / Mitsui & CO Group / JV – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)