Vec C-29/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 17. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias a Incatema, S.L.