Kohtuasi C-59/05: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof 2. detsembri 2004. aasta määrusega kohtuasjas Siemens AG versus VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH