Kohtuasi T-319/15: 23. juunil 2015 esitatud hagi – Deutsche Edelstahlwerke versus komisjon