Kommissionens beslut av den 13 januari 1971 om omorganisation av Gemensamma atomforskningscentret (GFC) (71/57/Euratom)