Kommissionens afgørelse af 13. januar 1971 om reorganisering af Det fælles Atomforskningscenter (FFC) (71/57/Euratom)