Zawiadomienie o odroczeniu rozpoczęcia stosowania przepisów MiFIR o otwartym dostępie w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych 2020/C 219 I/01