Ilmoitus rahoitusmarkkina-asetuksen avointa pääsyä koskevien säännösten soveltamisen lykkäämisestä pörssilistattujen johdannaisten osalta 2020/C 219 I/01