Ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού MiFIR για την παροχή μη διακριτικής πρόσβασης όσον αφορά τα χρηματιστηριακά παράγωγα 2020/C 219 I/01