Regulamentul (CE) nr. 31/2008 al Consiliului din 15 noiembrie 2007 privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar