Ο προϋπολογισμοσ τησ ΕΕ τροφοδοτει το σχεδιο ανακαμψησ για την Ευρωπη