Писмен въпрос E-7443/10 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Водата — основно право