2014/864/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28 november 2014 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9112) Voor de EER relevante tekst