2014/864/UE: Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat- 28 ta' Novembru 2014 dwar ċerti miżuri protettivi marbutin mal-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fil-Ġermanja (notifikata bid-dokument C(2014) 9112) Test b'rilevanza għaż-ŻEE