2014/864/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014 , korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Saksassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9112) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti