Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Hiilimarkkinoiden syntyminen, markkinoiden rakenteellinen organisointi ja Euroopan teollisuudelle aiheutuvat haasteet” (oma-aloitteinen lausunto)