Регламент за изпълнение (ЕС) № 814/2014 на Комисията от 23 юли 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pancetta Piacentina (ЗНП)]