Cauza T-535/19: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală JCE HOTTINGUER – Marca națională neînregistrată anterioară HOTTINGER – Motiv relativ de refuz – Trimitere la legislația națională care reglementează marca anterioară – Regimul acțiunii «common law» în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri («action for passing off») – Articolul 8 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (4) și, respectiv, articolul 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]