Asia C-295/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 10.7.2014 – Valittajina Telefónica SA ja Telefónica de España SAU sekä muina osapuolina Euroopan komissio, France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) ja European Competitive Telecommunications Association (SEUT 102 artikla — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Espanjan laajakaistapohjaisten internetyhteyksien markkinat — Marginaalien puristaminen — SEUT 263 artikla — Laillisuusvalvonta — SEUT 261 artikla — Täysi tuomiovalta — Perusoikeuskirjan 47 artikla — Tehokkaan oikeussuojan periaate — Täyttä tuomiovaltaa käyttäen toteutettava valvonta — Sakon määrä — Suhteellisuusperiaate — Syrjintäkiellon periaate)