Решение № 63/2018 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване, от 20 март 2019 година за включване на органи по оценка на съответствието в секторното приложение по електромагнитна съвместимост [2019/556]