SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3603/98 van Luciano VECCHI aan de Commissie. Co-financiering van projecten van Europese NGO's in Zuid- Afrika