Mål T-137/99: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 3 juni 1999 av Natalia Martinez Paramo m.fl.